Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  obchodu 
LEDTip.cz

 

1 - Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky  upravují vztahy mezi firmou Michal Nykl -LEDTip.cz , Palkovice 125 , tel: 732780454 , email: ledtipcz(zavinač)gmail.com (dále jen "prodejce"), a jejími zákazníky (dále také "kupující")
v oblasti prodeje LED svítidel a žárovek.


Prodejce: prodejcem se rozumí  Michal Nykl - LEDTip.cz , který je registrovaným podnikatelem  s IČ 02042550  (neplátce DPH). Zabývá se prodejem LED žárovek, svítidel a příslušenství..

Kupující:      kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodejci při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro úspěšné vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodejce, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodejce nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2 - Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu LEDTip.cz  souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu LEDTip.cz   - Michal Nykl zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány, nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu LEDTip.cz  na e-mailové adrese: ledtipcz(zavinač)gmail.com 

3- Ceny

V internetovém obchodě LEDTip.cz jsou ceny vždy aktuální ,platné a konečné (včetně DPH) v případě využití služeb přepravní společnosti se k ceně zboží připočítá ještě dopravné (129kč)  . 

V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

4 - Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná
o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodejce kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání.

Tuto cenu je prodejce oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato objednávka je následně stornována.
Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech telefonem.

Potvrzení objednávky je prodejce povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, běžně do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky pokud je veškeré zboží skladem. Před potvrzením objednávky, může také dojít k jejímu vyjasnění, vzhledem k neúplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu prodejce. V tomto případě je prodejce vždy povinen vyčkat na odpověď kupujícího, který je povinen reagovat na informaci nebo žádost od prodejce. V případě potvrzení objednávky prodejcem, je tato považována za závaznou a obě strany jsou povinny jí respektovat. Tímto je uzavřena kupní smlouva.

5. Storno objednávky

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování (zrušení kupní smlouvy) projednat přímo s prodejcem. Nestačí pouze sdělení kupujícího o stornu nebo změně závazné objednávky. Důvodem ke stornu objednávky není opožděné dodání zboží, které vznikne zaviněním třetí strany (dopravce, dovozce apod.). Prodejce je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny závazné objednávky anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky.

6 - Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující objednal zboží elektronicky, kdy nerozhoduje jestli bylo zboží převzato od dopravní společností nebo osobně.
v prodejně prodejce (bylo mu doručeno přepravcem).

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat e-mail na adresu ledtipcz(zavinač)gmail.com  s následujícím textem: "Žádám
o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DEN.MĚSÍC.ROK č. (číslo faktury) a žádám
o vrácení uhrazené částky:…...... Kč  za zboží na účet číslo:.....................".

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodejce, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky).

Ke zboží přiložte písemný požadavak o odsnoupení od smlouvy a odešlete jako klasický balíček na adresu skladu : LEDTechnics CZ s.r.o., Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava.

Zboží neposílejte na dobírku, pokud tak učiníte zboží nebude převzato!

14denní lhůta na vráceni zboží se nevstahuje:

− na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

− na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

− na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na zboží které je na objednávku 

 

Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodejce právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět (například z důvodu poškození, škrábanců apod.). V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství Vám co nejdříve, nejpozději však do 14dnů vrátíme peníze na Vámi uvedený účet.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo
v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.

7- Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě prodejce, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou výjimečně lišit od dodávaného zboží, snažíme se však dbát na to aby tomu tak nebylo.

8 - Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží není zpoplatněna.
 • bezhotovostní platba předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodejce může trvat 1 - 6dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodejce, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodejce a nedomluví-li se kupující s prodejcem jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodejce.

 

9 - Dodací podmínky

Osobní odběr:

Objednané zboží je možné vyzvednout po předchozí telefonické/emailové domluvě na odběrném místě a to v Palkovicích , zboží na odběrném místě je z pravidla připraveno do 5 pracovních dnů, ihned jakmile bude zboží připraveno k odběru bude zákazník obeznámen emailem.

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v následující pracovní den připsání celkové částky na účet prodejce. O odeslání zásilky informuje prodejce kupujícího prostřednictvím e-mailu.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem
na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání po nepřevzetí zásilky účtujeme vždy nové přepravné a to i v případě že cena zásilky překročila 1500kč.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.
V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat reklamační protokol. E-mailem na adresu ledtipcz(zavinač)gmail.com  , nejlépe
i s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p.:

Zboží bude předáno přepravci, cena dopravy je 99kč, dodání většinou netrvá déle než 7pracovních dnů , v opačném případě nás prosím kontaktujte.

Tento způsob dopravy nelze kombinovat s platbou dobírkou.

Před převzetím zásilky důkladně zkontrolujte jestli nevykazuje znaky hrubého zacházení nebo není li poškozen obal a podobně , pokud zásilka vykazuje tyto znaky odmítněte ji převzít a podejte pracovníkovi České Pošty reklamaci dopravy.

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání elektronicky zde . Je vhodné zásilku vyfotit nebo jinak zdokumentovat.  Poté neprodleně oznamte podrobnosti
na e-mailovou adresu ledtipcz(zavinač)gmail.com nejlépe zašlete i fotografie a veškeré podklady.

 

Zaslání prostřednictvím GEIS

Zboží bude předáno přepravci, cena dopravy je 129kč, v den dodání Vás přepravce telefonicky infromuje o času dodání a všech ostatních podrobnostech, dodání většinou netrvá déle než 3 pracovní dny , v opačném případě nás prosím kontaktujte.

Před převzetím zásilky důkladně zkontrolujte jestli nevykazuje znaky hrubého zacházení nebo není li poškozen obal a podobně , pokud zásilka vykazuje tyto znaky odmítněte ji převzít a podejte pracovníkovi GEIS reklamaci dopravy.

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání elektronicky zde . Je vhodné zásilku vyfotit nebo jinak zdokumentovat.  Poté neprodleně oznamte podrobnosti
na e-mailovou adresu ledtipcz(zavinač)gmail.com nejlépe zašlete i fotografie a veškeré podklady.

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodejce s kupujícím.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese: LEDTipcz@gmail.com nebo na telefonním čísle: 732780454.

Termín dodání:

Zboží, které je prodejcem potvrzeno že je SKLADEM, Vám doručíme do 10-ti pracovních dnů po celé ČR, nebo, a to především u objednávek rozměrných výrobků, Vás budeme kontaktovat ohledně termínu dopravy, nejpozději však bude zboží dopraveno do 14 ti pracovních dnů.

- Cena Dopravy:

Osobní odběr zdarma.
Cena za odeslání balíku který nepřekročí 1500kč (bez dopravy) Geisem  na dobírku je stanovena na 129kč Cena za odeslání Českou Poštou je 99kč

V případě překročení částky 1500kč je doprava spediční firmou na dobírku zdarma!

 

10 - Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodejce.

 

Reklamační řád  obchodu

 

1 - Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku
do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč denně.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne,
kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodejce právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodejce pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodejce jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu  ledtipcz(zavinač)gmail.com  nebo na telefonním čísle: 732780454
 • osobně

Reklamaci zašlete na naši adresu:  LEDTechnics CZ s.r.o., Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava 

 S vytisknutým a vyplněným reklamačním formulářem. Pokud přiložíte doklad o zakoupení zboží nebo jeho kopii a vyznačíte v něm,  jaké zboží reklamujete, nemusíte v reklamačním protokolu vyplňovat políčka označená *.

 • Reklamační protokol je ke stažení zde.

   

   

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku! (nebude převzata). Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

Povinnosti a práva prodejce: reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce
s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízení reklamace je vždy bezplatné.

2 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak.

Délka záruční doby je vždy stanovena na 2 roky není li uvedeno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

3 - Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. 

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodejci, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:

 • Správnou funkci výrobku

Záruka se nevztahuje na:

 • vady způsobené cizím zásahem, vnějšími vlivy (povětrnostní vlivy, prach, voda, atd..)
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly.
 • u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku.
 • poškozené přepravou

Rozpor s kupní smlouvou

Prodejce odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Rozhodčí doložka

Veškeré spory vyplývající z uzavřené kupní smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným prodejcem.

5.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.    Prodávající prohlašuje, že v rámci právního vztahu založeného Kupní smlouvou, bude Prodávající jakožto správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího fyzické osoby, jakožto subjektu osobních údajů, za následujícími účely:
5.1.1.    Realizace smluvního vztahu: Zpracování osobních údajů Kupujícího je nezbytné pro plnění Kupní smlouvy. V případě, že Kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Kupní smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Kupujícího identifikační údaje uvedené v Objednávce. Jedná se o kategorie adresní a identifikační.

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu nezbytnou uvedenému účelu.
5.1.2.    Marketingové využití údajů: Prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat elektronickou adresu Kupujícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se Zboží obdobného tomu, které bylo již Kupujícímu dodáno, a to na základě oprávněného zájmu Prodávajícího. Takto je Prodávající oprávněn činit do doby, než Kupující s takovýmto postupem vyjádří svůj nesouhlas.
Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu, než Kupující vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (tzv. opt-out).
5.1.3    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího taktéž na základě plnění právní povinnosti, která se na Prodávajícího vztahuje, a to především v souvislosti s účetními a daňovými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané Prodávajícím na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou uchovávány po dobu 10 let, resp. po dobu, kterou v rámci povinné archivace určí příslušný právní předpis.

5.2.      Práva a povinnosti Smluvních stran se v oblasti ochrany osobních údajů dále řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27.04.2016 a souvisejícími právními předpisy České republiky.

6.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

6.1.    Spory z Kupní smlouvy, vzniklé mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, mohou být řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, která je dle § 20a písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve vztahu k předmětu podnikání Prodávajícího, k řešení těchto sporů orgánem věcně příslušným
6.2.    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle předchozího odstavce tohoto článku se řídí především § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a pravidly pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydanými Českou obchodní inspekcí

7 - Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 24.06.2018. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny.

8   -  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění, tj. dne 09.05.2019     

 

LEDTip.cz

Copyright © www.ledtip.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.ledtip.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace